Reálna Trnava

Prečo nám to primátor Bročka robí? Trnave hrozí problém za milióny eur, odchod Spartaka aj nútená správa

Trnava má pred sebou vážny problém. Možno jeden z najväčších za uplynulé roky. Primátor Peter Bročka sa totiž obrátil s dvoma sťažnosťami na Európsku komisiu, aby preskúmala či pri prevode pozemkov mestom Trnava na spoločnosť City-Arena neboli porušené európske pravidlá.

Trnava má pred sebou vážny problém.

Možno jeden z najväčších za uplynulé roky. Primátor Peter Bročka sa totiž obrátil s dvoma sťažnosťami na Európsku komisiu, aby preskúmala či pri prevode pozemkov mestom Trnava na spoločnosť City-Arena neboli porušené európske pravidlá. Komisia má povedať, či v prípade prevodu pozemkov, na ktorých stojí nákupné centrum City Aréna a Štadión Antona Malatinského nešlo o neoprávnenú štátnu pomoc. Mesto totiž poskytlo pozemky vopred určenému subjektu. Mesto Trnava zároveň zažalovalo na Okresnom súde v Trnave City Arenu o neplatnosť uzatvorených zmlúv.

Paradoxne si teraz všetci zúčastnení a možno už aj primátor želajú, aby Európska komisia rozhodla v neprospech sťažovateľa. Prípadný úspech so sťažnosťou by totiž mohol mať vážne následky. Majiteľ Spartaka Trnava už oznámil, že v hre je odchod klubu na Myjavu, kde by hrával svoje domáce zápasy, mestu hrozia miliónové odplaty za rekonštrukciu mestského štadióna, ktorú realizovala City-Aréna a dokonca až nútená správa. Prinášame vám sedem otázok o tejto kauze, v ktorých nájdete tie najdôležitejšie odpovede. Jediná odpoveď, ktorú nenájdete, je tá na otázku prečo primátor Bročka takto hazarduje.

1. Bol prevod pozemkov na City-Arenu za jedno euro protizákonný?

O tom, či išlo v prípade prevodu pozemkov s rozlohou 3,5 hektára v centre Trnavy mestom na spoločnosť City-Arena o neoprávnenú štátnu pomoc,rozhodne Brusel. Pravda je však taká, že na Slovensku a aj priamo v Trnave sa podobným spôsobom v minulosti postupovalo pri desiatkach iných projektov. Navyše na mestskom zastupiteľstve prevod pozemkov na City-Arenu schválilo všetkých 31 poslancov. Medzi nimi aj súčasný viceprimátor a Bročkov zástupca Matej Lančarič, ktorý v posledných voľbách kandidoval za Lepšiu Trnavu. Proti prevodu pozemkov nevystupoval ani vtedajší občiansky aktivista Bročka a nemal s ním problém ani ako primátor prvé tri roky svojho pôsobenia v čele mesta.

VYJADRENIE PRÁVNIKA:
Kúpna zmluva, ako aj všetky ostatné zmluvy medzi mestom Trnava a City-Arenou sú platné, pokiaľ o ich neplatnosti nerozhodne súd. Takéto konanie mesto Trnava už na okresnom súde v Trnave iniciovalo. Otázka nezákonnosti, v tomto prípade rozporu s európskymi pravidlami, ktorými je Slovenská republika viazaná, t.j. otázka tzv. neoprávnenej štátnej pomoci je zložitá otázka, ktorú bez podrobnej analýzy predmetného súboru zmluvných vzťahov nie je možné posúdiť. V konečnom dôsledku túto otázku nebudú posudzovať ani súdy SR, ale orgány EÚ v Bruseli. Pre naše súdy je takéto rozhodnutie smerodatné.

 

2. Dostal Vladimír Poór a City-Arena pozemky za jednou euro bez ďalších podmienok?

Nie. Podmienkou bolo, že spoločnosť City-Arena zrekonštruuje mestský futbalový štadión a dá ho do užívania mestu. Spoločnosť za pozemky zaplatila symbolické euro a po zrekonštruovaní štadióna a jeho odovzdania mestu ho dostala na 30 rokov do prenájmu za euro ročne. Bonusom sú samozrejme zvyšné pozemky, na ktorých vyrástlo nákupné centrum. Podľa znalcov bola hodnota pozemkov približne 6,7 milióna eur. Na prenájme štadióna by mesto získalo približne 4,4 milióna. City-Arena však tvrdí, že do rekonštrukcie štadióna investovala 27,3 milióna eur a ďalších 4,8 milióna investovala do okolia štadióna. Týchto 32 miliónov je pripravená od mesta požadovať ak Brusel, resp. následne súd, rozhodne v jej neprospech.

 

3. Prečo sa primátor Bročka obrátil na Brusel kvôli neoprávnenej štátnej pomoci?

To nikomu neprezradil. Primátor Bročka tvrdí, že na podanie žaloby a sťažností na Európsku komisiu mal právo a mohol to urobiť aj bez súhlasu poslancov či konzultácií s vedením City-Areny. Bročka podanie žaloby obhajuje tým, že “bolo potrebné zabezpečiť právne postavenie mesta”. Pravdou je, že primátor na tento krok nepotreboval súhlas poslancov. Nedodržal však ustanovenie uznesenia MZ č. 400/2012 o prevode pozemkov a zmluvných ustanovení so City-Arenou, podľa ktorých o svojich krokoch mal informovať druhú stranu, príp. sa snažiť o spoločné odstránenie vzniknutých problémov. Pre portál Aktuality vysvetlil Bročka svoje konanie takto: “Na základe informácií, ktoré som zistil pri preverovaní dokumentov a po podnetoch mnohých podnikateľov v meste, ktorí boli týmto realitným počinom negatívne ovplyvnení, rozhodol som sa podať v tejto veci sťažnosť na Európsku komisiu.”
Prekvapujúce je aj to, že Bročka sa pre podanie sťažností rozhodol bez vypracovanej právnej analýzy, ktorá by vyhodnotila všetky možné riziká. Je to šokujúce najmä preto, že podanie sťažnosti je nezvratný krok a nedá sa vziať späť. Aj keby to teraz bol ten najrozumnejší krok pre všetkých.

VYJADRENIE PRÁVNIKA:
Každému jednému súdnemu sporu by mal predchádzať pokus o mimosúdnu dohodu s protistranou, vrátane odborného právneho posúdenia danej causy. V zložitejších prípadoch aj právna analýza možností vývoja causy a možných dopadov. V prípade veľkej hodnoty sporu, ako je tento a vzhľadom na povinnosť primátora mesta, ako štatutárneho zástupcu mesta postupovať vždy s odbornou starostlivosťou, je prípravná fáza súdneho sporu, t.j. analýza prípadu vrátane pokus o mimosúdnu dohodu nevyhnutnosťou.

4. Hrozí reálne to, že Spartak Trnava bude hrať zápasy inde ako v Trnave?

Áno, táto možnosť reálne existuje. Najmä ak ju v médiách pripúšťa majiteľ Spartaka Vladimír Poór. “Áno, je pravda, že budúcu sezónu možno nebudeme mať kde hrať v našej Trnave. Primátor mesta Trnava dal totiž podnet na Európsku komisiu. Ak rozhodne v náš neprospech, nebudeme mať platné zmluvy o prenájme štadióna a budeme si musieť hľadať domovský stánok inde,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ Poór. Bročka to samozrejme označuje za blud a tvrdí, že spartakovská mládež trénuje na pozemkoch mesta. To je síce pravda, ale s touto kauzou to nemá nič spoločné.

5. Je ohrozené nákupné centrum City Arena a jeho prevádzka?

Ak Brusel rozhodne, že išlo o neoprávnenú štátnu pomoc, City-Arena bude musieť vrátiť štátnu pomoc, čo je viac ako 20 miliónov eur. Ak to nebude schopná urobiť, hrozí jej konkurz. Je otázkou ako sa toto rozhodnutie dotkne spoločnosti City-Arena Plus, ktorá postavila a prevádzkuje nákupné centrum. Prinajmenšom jej však hrozí to, že bude musieť platiť nájomné za pozemky, ktoré nebude malé.
VYJADRENIE PRÁVNIKA:
Nie je v tejto chvíli možné posúdiť prípadné dopady predmetnej causy na City-Arenu. Platí však, že pokiaľ spoločnosť nedokáže dlhodobo splácať svoje splatné záväzky (bez ohľadu na dôvod ich vzniku) je v úpadku. Vedenie spoločnosti v úpadku je zo zákona povinné podať návrh na konkurz. V praxi to znamená, že súd ustanoví správcu konkurznej podstaty, aby aspoň čiastočne uspokojil veriteľov spoločnosti v úpadku. Okrem iného to aj znamená, že správca konkurznej podstaty, so súhlasom veriteľov spoločnosti, rozhodne o tom, či bude spoločnosť i naďalej prevádzkovať svoje prevádzky (napr. výrobu, ale i nákupné centrum či športovisko).

 

6. Čo získa Trnava tým keby uspela so svojou sťažnosťou?

Zatiaľ sa zdá, že iba obrovskú kopu problémov. Naoko by získala späť pozemky, na ktoré však existuje záložné právo v banke.

 

7. Hrozí niečo Trnave

Paradoxne ak Trnava so svojim sťažnosťami uspeje, môže sa dostať do väčších problémov ako v opačnom prípade. Mesto totiž naoko získa späť pozemky. Na tie však existuje záložné právo v prospech financujúcej banky a to tam aj ostane. Aj keby sa mesto Trnava k pozemkom dostalo a získa za ne 7 miliónov eur, pôjdu záložnému veriteľovi, t.j. banke a navyše si City Arena môže nárokovať vrátenie svojej investície do rekonštrukcie štadióna. Tú totiž robila ako protihodnotu oproti prevodu pozemkov., Zrekonštruovaný štadión mesto už prijalo. City Arena svoje investície vyčísluje na 32 miliónov eur, Bročka tvrdí, že je to „len 15,8 milióna eur“. To, o ktorú sumu ide určí súd, isté je že mesto nedisponuje miliónmi eur, ktoré by mohlo City-Arene vyplatiť. Hrozí preto, že by sa mohlo dostať do nútenej správy, ako sa to stalo mestu Martin. To automaticky znamená ukončenie akýchkoľvek investícií a financovanie iba základnej prevádzky mesta.
City-Arena, ktorá plánuje nákupné centrum predať, navyše tvrdí, že postupom mesta boli pozastavené rokovania o predaji. Tým jej hrozia škody, ktoré si v budúcnosti plánuje od mesta vymáhať.
Primátor tiež argumentuje tým, že o neoprávnenú štátnu pomoc išlo preto, že mesto si pri prevode nehnuteľností nesplnilo notifikačnú povinnosť voči Európskej komisii. Ak sa ukáže, že mesto pochybilo, tak Trnave hrozia sankcie.
Na všetky tieto hroziace problémy by upozornila právna analýza. Ak by si ju mesto pred podaním sťažností dalo vypracovať. Prečo to primátor neurobil zostáva záhadou. Trnavčanom zostáva dúfať, že to nebude záhada, ktorá bude mať miliónové dopady na mesto a jeho obyvateľov.