Reálna Trnava

Kto sme?

Sme skupina Trnavčanov, ktorým záleží na tom, aby naše mesto napredovalo. Aby bolo stále lepšie a transparentnejšie. Trnava je prvým slovenským mestom, ktoré získalo výsady slobodného kráľovského mesta. Chceme preto, aby naše mesto budovalo na tejto histórii a aj v súčasnosti udávalo smer. Aby bolo príkladom v tom ako má fungovať moderná samospráva v 21. storočí.

Bola nám sľubovaná lepšia Trnava, ale naše mesto aj naďalej stagnuje. Mesto, ktoré leží v najbohatšom regióne Slovenska, by však malo prekvitať. Súčasná situácia iba potvrdzuje, že nestačí robiť to isté, čo predchádzajúca garnitúra a iba to lepšie propagovať na sociálnych sieťach. Trnava si zaslúži viac. Chceme naozaj lepšiu Trnavu.

To dosiahneme tak, že budeme aplikovať transparentnosť do všetkých úrovní mesta. Napríklad do správy mestského majetku, aby sme neustále neboli svedkami rôznych  nezmyselných dodatkov starých zmlúv. Dôležité funkcie v meste musia dostať skutoční odborníci a nie stranícki nominanti alebo kamaráti. Trnava je krajské mesto, ktorému by malo svojich občanov informovať o plánovaných investičných projektoch a reálnych zmenách, ktoré sa chystajú. Akokoľvek nám je sympatické, že sa budujú nové cyklochodníky a lavičky v parkoch, myslíme si, že to nestačí. Trnava potrebuje veľké a úspešné projekty.

Chceme aby ste boli viac informovaní

Občianske združenie Generácia 21 v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR v rámci operačného programu Efektívna verejná správa v snahe o zvýšenie povedomí občanov o zverejňovaných informáciách samosprávy o verejných obstarávaniach v trnavskom regióne rozbieha projekt Zvýšenie informovania občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja. Projekt bude trvať od marca 2018 do februára 2020. O priebehu realizácie projektu, ako aj o jeho výsledkoch budeme verejnosť informovať na tejto webovej stránke, ako aj cez iné masmediálne prostriedky.

Myslíme si, že Trnava sa musí zamerať na tieto oblasti

Doprava – Trnava potrebuje reálne riešenie pre dopravu, ktorá začína byť v špičke vážnym problém.

Kanalizácia – Už niekoľko rokov tento problém mesto tlačí pred sebou. Ani za nového vedenia neprišlo k zásadným zmenám.

Infraštruktúra – Daňou za nové cyklochodníky je to, že tie pre chodcov sú rozbité a na ich oprave sa nepracuje. Za viac ako tri roky sa opravilo minimum ciest a Trnava má stále svoje “obľúbené” výtlky a diery, ktoré už pozná každý vodič.

Sociálne veci – V našom meste ako keby sme pozabudli na dôchodcov. Sme za vznik komunitného centra pre seniorov, kde získajú rady od právnika a sociálnych pracovníkov. Ale tiež sa budú môcť zúčastniť kultúrnych akcií a posedieť na káve so svojimi rovesníkmi.

Komunikácia – treba uznať, že smerom k občanom komunikuje primátor Bročka lepšie ako jeho predchodcovia. Chýbajú však informácie o zásadných a veľkých projektoch. Táto miera netransparentnosti by kedysi občianskemu aktivistovi Bročkovi prekážala.

Financie – V zmluvách a nekonečných dodatkoch k nim, z ktorých profitujú stále tie isté firmy, sa vyzná iba pár ľudí. Financovanie mesta treba sprehľadniť a zmluvy transparentne zverejňovať na stránke mesta.

Investície – za 3 roky je jedinou veľkou investíciou v meste kultúrne centrum Nádvorie. To sa však pripravovalo už za minulého vedenia a ide o súkromný projekt úspešného podnikateľa Trnku. Mestu sa nedarí presvedčiť veľkých investorov, aby svoje financie investovali do Trnavy a jej ľudí.